Toplumsal Değişim ve Gençlik

Sempozyumun beşinci teması toplumsal değişim ve gençlik konusu olacaktır. Bu bağlamda nesiller arası ilişkiler, farklılıklar, çatışmalar, süreklilikler ekseninde modern toplumsal yapının temel görüntüsünün ve Türkiye özelinde yaşanan süreçlerin analiz edilmesi hedeflenmektedir.

Gençlik konusunun politik, iktisadi ve toplumsal/kültürel alanlarda ortaya çıkan değişimler neticesinde ele alınması hedeflenmektedir.