Sempozyum

11 Mayıs 2024, Cumartesi
Eyüp- İstanbul

Önemli Tarihler

Sempozyum Özet Gönderimi Son Tarih:
1 Mayıs 2024

Tebliğ Özeti Kabul İlan Tarihi:
6 Mayıs 2024

Sempozyum Tam Metin Gönderimi Son Tarih: 15 Haziran 2024

Tebliğ Gönder

Sen de tebliğinle sempozyuma katıl!

Sempozyum Temaları

din

Din ve sosyal değişme bağlamında dindarlık anlayışları, sekülerleşme ve dijital dini formlar vb konular tartışılmaktadır.

Sinema

Sinemadaki temsil stratejilerinin belirli kültürel uygulamalarla ilişkisi, sosyal hareketler ve eğilimlerle bağlantısı tartışılmaktadır.

Yeni Medya

Yeni medya araçlarının kültürü ve toplumu etkileyip aynı zamanda da onları yeniden üretmesiyle gerçekleşen etki tartışılmaktadır.

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Tekin
İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek
Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp Al
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Özel

Prof. Dr. Mustafa Özel

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan
Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir Nişancı
Marmara Üniversitesi

Hakkımızda

Toplumsal Değişim Enstitüsü

İnsan ve Medeniyeti Hareketi, geçmişinden aldığı birikim ve tecrübe ile, geleceğin dünyasını inşa etmek için nitelikli çalışmalara imza atmayı kendine hedef edinmektedir. Bu doğrultuda toplumun değişim sürecini tanımayı ve anlamayı amaçlayarak 2016 yılında Yönetim Kurulu Kararı ile Toplumsal Değişim Enstitüsü’nü kurmuştur.

Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumları

Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu Videoları

Sempozyumda sunulan tüm tebliğlere ve sempozyuma youtube kanalımızdan erişebilirsiniz

Toplumsal değişimi birçok farklı boyutuyla incelemeyi amaçlayan enstitümüzde aile, din, eğitim, göç, kentleşme ve siyaset olmak üzere toplam altı atölye başlığı bulunmaktadır. Atölyelerimize Eylül ayında ön kayıt alınmakta ve mülakatlar sonucunda öğrenciler belirlenmektedir. Atölyelere katılmak isteyen öğrencilerde, yüksek lisans ve ya doktora yapma şartları aranmakta, kabul edilen öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır.

Tebliğ Özeti Gönder

Aşağıdaki formata göre hazırlanmış tebliğ özetlerinizi yandaki formdan gönderebilir ya da mail adresimize ulaştırabilirsiniz.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET ÖRNEĞİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI
Ünvan İsim ve SOYİSİM*
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Çalışmanın amacı, örneklemi, araştırma yöntemi, çalışmanın bulguları gibi temel hususları içermeli ve en az 250, en fazla 600 kelimeden oluşmalıdır.

Anahtar Kelimeler: en az 3 tane olmalıdır.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET İÇERİĞİ

Genişletilmiş özet içeriğinin aşağıdaki ölçütleri içinde barındırması gerektirmektedir.

  • Çalışmanın Amacı
  • Çalışmanın Önemi
  • Çalışmanın Yöntemi ve Tekniği
  • Çalışmanın Bulguları
  • Sonuç

* Üniversite, Bölüm, Ünvan, Mail, Kurum ve Cep Telefonu, Adres