Yeni Medya ve Toplumsal Değişim

Bu atölyede teknolojiden daha özelde ise iletişim teknolojilerinden hareketle bireysel ve toplumsal yaşamda nasıl değişiklikler yaşandığı sorusuna cevap aranacaktır. Toplumsal gelişmelerin birçok nedeni olmakla birlikte özellikle son iki yüzyıllık süreçte iletişim teknolojilerinin baskın bir role sahip olduğu yadsınamaz. Dolayısıyla toplumu ve toplumsal değişimleri anlamak için öncelikli olarak 19. yüzyılda fotoğrafa ve telgrafa, 20. yüzyılda ise sinemaya, radyoya ve televizyona odaklanılacaktır. Bu teknolojilerin neden olduğu ya da kullanım biçimlerine göre değişen iki farklı kültürel atmosfer tartışmaya açılacaktır: Kitle Kültürü ile Popüler Kültür. Kültürü ve toplumsal hayatı doğrudan ve dolaylı şekillerde etkileyen iletişim teknolojilerinin etkinliği zaman içerisinde artarken bunun en büyük nedeni internet ve internetin imkân sağladığı ağ mantığıdır. Yeni medyayı öne çıkaran ve küresel bir fenomene dönüştüren ana olgu da internet olduğu için internetle birlikte dijital kültürün nasıl ve ne kadar insan yaşamına müdahale ettiği önem arz etmektedir. Bu yeni durum kendine özgü bir kültür yaratırken, geleneksel anlamıyla iletişim teknolojilerinin yapıları ve kullanım biçimleri dönüşerek yeni medyaya zemin teşkil etmektedir. Yeni medyayla birlikte enformasyonun artışı, üretimi ve tüketimi çok farklı boyutlar kazanmıştır. Mesele sadece enformasyonla sınırlı kalmayarak her türlü değeri ve olguyu dijital mecralara taşımaktadır. Bu taşınma hali enformasyonun işlenmemiş hali olan veriyi ve büyük veriyi de gündeme getirmektedir. Neredeyse her şeyin dijital ortamlarda gerçekleşmesi ile gözetim pratikleri daha yoğun ve akışkan biçimlerde devreye girmektedir. Akışkanlaşma, gözetimin dışında farklı toplumsal sonuçlara da neden olmaktadır. Toplumsal bir değer olarak ile hız yüceltilirken, uzun vadeli çaba gerektiren eylemler bu durumdan zarar görmektedir. Her şeyin kısa anlar içerisinde beğenildiği ya da beğenilmediği kültürel atmosfer, amaca yönelik eylemleri yok sayarak zamanı ve mekânı dönüştürmektedir. Bu bağlamda iletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın gelişimi ile toplumsal alana ait unsurların nasıl ve hangi ölçülerde değişim gösterdiği bu atölyede detaylıca incelenecektir.


Doç. Dr.

Eyüp AL

1989 yılında Almanya’da doğdu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı sene içerisinde Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında doktora programına kabul aldı ve 2020 senesinde “Klasikten Modernliğe Zaman-Mekân Tecrübesinin Dönüşümü: Bir Kitle İletişim Formu Olarak Sinema” teziyle doktorasını tamamladı. 2014 yılından beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır ve temel ilgi alanları arasında dijital sosyoloji, medya ve sinema felsefesi, görüntü ontolojisi bulunmaktadır.