Toplumsal Değişim ve Din

Post/modern zamanlar özellikle şu iki anahtar kavramla karakterize olmaktadır; değişim ve hız. Dijitalleşmenin giderak ağırlığını hissettirdiği bir dünyada her alanda değişim o kadar hızlı olmaktadır ki, toplumların bu değişimleri anlamlandırması daha geride kalabilmektedir. Sosyal bilimler ve onun merkezi displinlerinden olan sosyolojinin de bu bağlamda sosyal değişme, merkezi konularının başında gelmektedir.

Diğer yandan modern zamanlrda din olgusunun toplumlarda zayıflayacağı beklentisi gerçekleşmediği gibi din farklı formlarda ve içeriklerde varolmaya devam etmekte ve ciddi bir gündem oluşturmaktadır. Öyle ki,yeni dini hareketlerden neo-selefiliğe, dindarlık anlayışlarından sekülerleşme ve dijital dini formlara kadar bir dizi değişim bugün sosyolojinin ajandasında önemli araştırma ve tartışma konularından bazılarıdır.

Bu atölye çalışmasında bu konular din ve sosyal değişme ilişkisi ekseninde ele alınacak, yapılan çalışmalar değerlendirilecek, sosyolojik tartışmalar gerçekleştirilecek ve nihayetinde katılımcılardan konuyla ilgili farklı boyutlara dikkat çeken makaleler yazmaları beklenecektir.

Prof. Dr.

Mustafa Tekin

1968 yılında Konya’da doğdu. 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren yaklaşık 8 yıl Milli Eğitim Bakanlığı okullarında öğretmenlik yaptı. 1995’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Din Sosyolojisi bilim dalında “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Eserlerinde Din ve Toplum” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında “Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre Din ve Kadın” isimli teziyle doktor oldu. 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006-2007 öğretim yılı içinde İngiltere’de York Üniversitesi Centre For Women’s Studies’de “A Comparative Study on the Freedom of Women in the Context of Religion-The Cases of Turkey and England” (Din Bağlamında kadın Özgürlüğü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma-Türkiye ve İngiltere Örnekleri) konusunda doktora sonrası araştırma yaptı. 2009 yılında doçent; 2014 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Din Bilimleri bölümü ve din Sosyolojisi A.B.D. başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Yayımlanmış birçok kitapları, makaleleri; yurtiçi ve yurtdışında sunulmuş bildirileri vardır. 1995-1996 yıllarında Yeni Şafak gazetesi Düşünce Günlüğü sayfasında yazıları yazmış; ayrıca Milat gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir.