Toplumsal Değişme ve Sinema: Türkiye’de Sinema ve Toplum

Türkiye’de sinema filmleri çok partili hayata geçişle birlikte nicelik olarak artmaya, türsel olarak çeşitlenmeye başladı. Türkiye’deki entelektüellerin ilgisi ile birlikte tüm sosyo-ekonomik düzeylerde etkisi hissedilecek biçimde ülkemizdeki sinema birikimi ciddi biçimde artmaya başladı. Sinema böylelikle toplumsal olarak farklı kesimlerin bir arada olduğu bir fenomene dönüştü. Türkiye’de Sinema ve Toplum başlığını taşıyan atölye toplumsallaşan bir mecra, tarihsel olarak ülkedeki gelişmeleri, değişimleri nasıl anlamlandırmakta ve içerdiği üzerine yoğunlaşacaktır. Atölyede Türk Sineması’ndaki temsil stratejileri, belirli kültürel uygulamalarla ilişkisi ve/veya daha geniş sosyal hareketler ve eğilimlerle bağlantıları açısından incelenecektir. Türk sinemasının anlatı değişimleri ilgili dönemler siyasal, toplumsal etkilenmeleri içerisinde anlaşılmaya çalışılacaktır.

Film ve toplum arasında karmaşık bir ilişkiler ağı bulunmaktadır. Filmin toplumu hem etkilemesi hem de toplumdan etkilenmesi söz konusudur. Sinemanın ürettiği tipler ve temalar ile toplumun beklentileri arasındaki karşılıklı ilişkilerin fark edilmesi sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin kavramsal setleri ve teorik yönelimlerinin birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Film metinlerinin anlamını sosyal ve tarihsel perspektif içinde konumlandırmak toplum ile film arasındaki ilişkiyi daha görünür kılmaktadır. Atölye, 1950’li yıllardan günümüze Türk Sineması’nın toplumsal serüvenini ve tahayyülünü popüler kültür fragmanlarını da hesaba katarak tartışmayı hedeflemektedir.

Doç. Dr.

Yusuf Ziya GÖKÇEK

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisansını 2011’de “Postkolonyal Afrika Sineması” başlıklı teziyle Beykent Üniversitesi Sinema-TV Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Doktorasını 2017’de “Üçüncü Sinema’dan Fernando Solanas Sineması’na Bakış” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sinema Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Gökçek, halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.